Skip to main content

Exchange: Slovakia, Croatia & Serbia

Exchange je prvý ročník medzinárodnej študentskej výmeny na Slovensku vrámci SAŠAP. Je určená pre všetkých študentov a absolventov psychológie s túžbou spoznať novú krajinu, jej kultúru, lokálnych ľudí, pamiatky a psychológiu aj za hranicami Slovenska. Exchange sa uskutoční na Slovensku, v Srbsku a v Chorvátsku. Každá krajina zabezpečuje organizáciu Exchange na svojej strane prostredníctvom svojho organizačného tímu. 

 

Pobyt v každej krajine trvá 1 týždeň. Dátumy sú nasledovné:

 

Srbsko: 8. – 14. júla 2016

Chorvátsko: 12. – 18. september 2016

Slovensko: 22. september – 29. september 2016

 

Cieľom Exchange je spoznávací i vzdelávací pobyt v zahraničnej hosťujúcej krajine so zámerom spoznať dianie psychologickej obce v zahraničí v jej kultúrnom kontexte prostredníctvom priameho kontaktu s miestnymi študentmi psychológie. 

 

Našim poslaním je vytvoriť našim zahraničným účastníkom zo Srbska a Chorvátska pútavý vzdelávací program s myšlienkou predstaviť aktuálne dianie vo svete psychológie na Slovensku, ale i kultúrny zážitok zameraný na prezentáciu nášho malebného Slovenska. 

 

Na Slovensku uvítame dokopy až 20 účastníkov zo Srbska a Chorvátska, ktorých predstavíme program pozostávajúci z nasledujúcich častí:

  • sociálny program;
  • vedecký program;
  • výlety.

 

Org.Com (organizačná komisia)

Našu organizačný komisiu tvoria nadšení študenti psychológie z katedier psychológie na Slovensku:

 

Koordinátorka Org.Com:

Eva Phanvanová

 

Vedúca Org.Com

Mária Šprtová

 

Členovanie Org.Com:

Andrea Zelienková

Daniela Martoníková

Daniela Obšitníková

Jaroslava Kosecová

Mariana Monika Kortišová

Petronela Kozáková

Veronika Mirdalíková

Veronika Mojtová

 

 

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku