Skip to main content

Erasmus Mundus Masters Course in Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P)

Ciele študíjneho programu: 

WOP-P Master je zameraný na poskytovanie vzdelávania budúcim výskumníkom a profesionálom v oblasti pracovnej, organizačnej a personálnej psychológie. Každá z týchto troch oblastí má pevný základ v praxou overených teóriách. Ďalšou súčasťou osnov je vzdelávanie v metodológii výskumu, analýze dát, či písaní a revízii vedeckých prác. Počas druhého ročníka je vyučovanie zamerané na plánovanie a prevedenie intervencií v odbore WOP-P, dvojtýždňový intenzívny študíjny pobyt (Intensive Learning Unit - Winter School) a troj- až štvormesačná prax.

 

Akreditácia: II. stupeň - trvanie programu sú dva školské roky denného štúdia s celkovým zaťažením 120 ECTS. Absolvent dostane diplom z domovskej a hosťujúcej univerzity konzorcia.  

 

Profil absolventa: Absolventi majú sľubné profesionálne aj výskumné kariérne možnosti. Budúci profesionáli budú disponovať vynikajúcim medzinárodným vzdelaním pevne založenom na vedeckých princípoch. Budúci výskumníci budú oprávnení a dobre pripravení na vstup do doktorandské programy po celom svete. Podľa WOP-P Master career service survey, len 6% čerstvých absolventov je nezamestnaných. 

 

Zúčastnené univerzity: 

  • Universitat de Barcelona (Španielsko)
  • ALMA MATER STUDIORUM - Universitá di Bologna (Taliansko)
  • Universidade de Brasília (Brazília)
  • Universidade de Coimbra (Portugalsko)
  • University of Guelph (Kanada)
  • Université Paris Descartes (Francúzsko)
  • Universitat de Valencia (Španielsko)

Nájdete nás na Facebooku