Skip to main content

EFPSA Konferencia v Amsterdame, 20. – 23. 11. 2013

V Holandskom Amsterdame sa konala prvá psychologická konferencia v histórii EFPSA (European federation of psychology student associations). Išlo o medzinárodnú akademickú udalosť, ktorej sa mohli zúčastniť študenti psychológie z celej Európy. Slovenskú asociáciu študentov a absolventov psychológie – SAŠAP zastupovala 5-členná posádka z Katolíckej Univerzity v Ružomberku, menovite Nika Šablatúrová, Bc. Martin Helik, Michal Antal, Veronika Doliňáková a Adam Prikler.

     Hlavnou témou konferencie bol Networking, od neurónu k spoločnosti. Program pozostával z hlavných a jednotlivých menších prednášok a taktiež paralelne prebiehajúcich workshopov. Každá prednáška dosahovala vysokú akademickú úroveň a prednášajúci pôsobili veľmi profesionálnym, ale otvoreným a priateľským dojmom.

Súčasťou konferencie boli aj otvorené diskusie, kde sa mohol každý účastník bez hanby zapojiť. Vo večerných hodinách boli na rade socializačné aktivity rôzneho druhu a spoznanie toho čo znamená „EFPSA spirit“. Jednou z aktivít bolo spoznanie Amsterdamu  „po vlastných“,  keď vytvorené skupinky dostali papiere s inštrukciami, ktoré ich mali navádzať k jednotlivým miestam, sochám, uliciam a doviesť ich tak do cieľovej stanice, kde prebiehala „after party“ v príjemnej atmosfére.

     Naša výprava sa zúčastňovala prednášok a zoznamovala sa ako s prostredím, tak aj s ľuďmi a celkovou organizáciou. Získali sme mnohé poznatky a postrehy, ktoré môžu byť veľmi užitočné pre prípadnú organizáciu podobného podujatia na Slovensku.

     Tento „akademicky“ zameraný výlet hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že Slovensko bude mať zástupcov aj na mnohých ďalších podobných medzinárodných podujatiach.

Nájdete nás na Facebooku