Skip to main content

EFPSA Day v Košiciach

Počas decembra (6.12.2016) sa aj u nás na Slovensku uskutočnil EFPSA DAY! EFPSA Day je udalosť opakujúca sa každý rok v celej Európe, počas ktorej sa študenti psychológie - dobrovoľníci v EFPSA - šíria informácie o všetkých udalostiach, servisoch, plusoch a výhodách, ktoré EFPSA ponúka.

 

A tak sme tento rok priniesli EFPSA day aj do Košíc, kde sa konal prvýkrát, aby sa aj študenti psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika oboznámili s touto federáciou. Aj keď sme sa stretli v menšom počte, aj tak sme sa zabavili, porozprávali a oboznámili so všetkým, čo ponúka.

 

O úspešnosti tejto akcii svedčí aj spätná väzba od Katky: "Myslím, že takýchto stretnutí, ako bol EFPSA Day, nikdy nie je dosť. Je to skvelá možnosť ako sa dozvdieť viac o príležitostiach v našom „psycholgickom svete“. Mňa osobne zaujal projekt „Mind the Mind“ a som rada, že sa vďaka takýmto stretnutiam mám šancu dozvedieť a zúčastniť sa takýchto zaujímavých projektov. "

 

 

Erika Kajátiová

EFPSA Národná reprezentantka za SAŠAP

 

Nájdete nás na Facebooku