Skip to main content

EFPSA Day, 3. 12. 2013

IMAG0414.jpg

V réžii SAŠAPu sa na Katolíckej Univerzite v Ružomberku dňa 3. decembra konal EFPSA day. Bol to medzinárodný deň zameraný na rozvoj a spopularizovanie Európskej federácie psychologických študentských asociácií (EFPSA), ktorej členom je aj SAŠAP. Ide o udalosť ktorá prebehla simultánne v Európskych krajinách v ktorých má EFPSA zastúpenie. Hlavným cieľom bolo ukázať študentom psychológie možnosti ktoré EFPSA ponúka a uviesť celú túto organizáciu do povedomia. Celý EFPSA day prebiehal v uvoľnenej atmosfére. Podarilo sa nám prostredníctvom skype spojiť s Litvou, či Českou republikou. Súčasťou bola krátka prezentácia akcií a servisov, ktoré EFPSA študentom psychológie poskytuje. Po prezentácii nasledovali spoločenské aktivity, ktoré mali za úlohu zblížiť študentov psychológie a taktiež poukázať na EFPSA „spirit“ a na atmosféru ktorá v rámci tejto federácie vládne.

O hladký priebeh udalosti sa staral slovenský EFPSA day team v zložení Nika Šablatúrová (národný reprezentant v EFPSA), Martin Helik (vice-národný reprezentant), Adam Prikler a Milan Šurina. 

Nájdete nás na Facebooku