Skip to main content

Efpsa day

EFPSA Day

Kde bolo, tam bolo, bola raz Európska federácia psychologických študentských asociácií (EFPSA). Za vznik tejto federácie boli zodpovední aktívni študenti psychológie, ktorí sa v roku 1987 stretli na prvom medzinárodnom kongrese v Portugalsku. Za pokračovanie fungovania EFPSA sú zodpovední všetci zapálení študenti z 32 členských krajín EFPSA po celej Európe. Tí sa v jeden a ten istý deň každý rok spájajú a šíria osvetu o federácii prostredníctvom EFPSA Day. Nebolo tomu inak ani tento rok. 2. decembra sa na Slovensku uskutočnili prezentácie o EFPSA pre študentov Prešovskej univerzity v Prešove a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Čakala ich nielen zaujímavá prezentácia o EFPSA, jej udalostiach, službách či štruktúre, ale i mnohé aktivity, počas ktorých sa mali možnosť lepšie spoznať. Ústrednou myšlienkou tohtoročného EFPSA Day bolo „High Five“ – že neviete, čo to je? Pozrite! Semiačko motivácie stať sa členom EFPSA bolo zasiate do duší mnohých študentov, preto veríme, že čoskoro vyrastie v krásny kvet či strom.

 

Eva Phanvanová

EFPSA Member Representative

 

Nájdete nás na Facebooku