Skip to main content

EFPSA

 

Medzi hlavné ciele SAŠAP patrí jej integrácia do európskych štruktúr. Európska federácia asociácií študentov psychológie (EFPSA) predstavuje organizáciu, ktorá pôsobí v tejto oblasti na celoeurópskej úrovni.Jej cieľom je zastrešovať jednotlivé organizácie štátov Európy, ktoré združujú svojich študentov psychológie. Spolupráca s EFPSA ponúka členom jednotlivých študentských psychologických asociácií široké spektrum možností ako zvyšovanie kvality vzdelávania, letné školy, nadobúdanie skúseností v zahraničí, publikovanie v odbornom časopise a iné. Tieto možnosti chceme ponúknuť našim členom aj na Slovensku a realizujeme pre to potrebné kroky. 

 

Link: www.efpsa.org

 

Nájdete nás na Facebooku