Skip to main content

EB a MR 2014 Srbsko

V zimnom Srbskom prostredí, v horskej oblasti Goč sa v dňoch 26. októbra  -1. novembra uskutočnilo každoročné EB&MR (Executive board and Member representatives) stretnutie. Išlo o pracovnú EFPSA (European federation of psychology student´s associations) udalosť, na ktorej sme mali už tradičné Slovenské zastúpenie. Slovenskú asociáciu študentov a absolventov psychológie ako národný reprezentant zastupoval, študent Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Martin Helik.

V roku 2015 sa na Slovensku uskutoční 2. EFPSA študentská psychologická konferencia a organizačný tím konferencie zastupovali taktiež študenti Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Nika Šablatúrová, Daniela Martoníková a Martin Helik. Našu výpravu do Srbska doplnil študent Prešovskej Univerzity v Prešove Matúš Adamkovič. Tešíme sa Matúšovmu prínosu, ďalšej spolupráci, a rozšíreniu EFPSA aj do iných končín Slovenska.

V Srbsku náš čakal rozmanitý program. Od prednášok ohľadne Open Access, možnosti publikovania až po marketingový workshop. Prednášky a workshopy prispeli k rozšíreniu obzorov slovenských študentov a priniesli nové vedomosti, ktoré môžu ďalej šíriť v rodnej zemi.

Jednou z úloh našej delegácie bolo prezentovať konferenciu ktorá sa uskutoční v roku 2015 na Katolíckej Univerzite v Ružomberku a taktiež postup práce pri jej organizovaní. Dovolíme si tvrdiť, že prezentácia prebehla vďaka zloženiu našej skupiny úspešne a mnoho európskych študentov sa na návštevu Slovenska teší.

Počas tohto stretnutia prebiehalo hlasovania ohľadne organizačného a štrukturálneho fungovania federácie. Prebehlo hodnotenie doterajšieho fungovania tohtoročného mandátu a udalostí. Odmenili sa úspešné akcie a prepracovali menej úspešné. Prediskutovali sa plány na ďalší polrok ako aj vízie pre vzdialenú budúcnosť federácie. V priebehu týždňa sa konali mnohé stretnutia, ktoré priniesli mnohé nápady a myšlienky, tieto myšlienky môžu zlepšiť pôsobenie študentov v krajinách Európy a minimálne spraviť ich štúdium zaujímavejšie. Je našou povinnosťou čerpať z týchto nápadov či možností a následne prispievať k zlepšeniu úrovne štúdia psychológie na Slovensku. To je jeden z hlavných cieľov Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie.

Táto udalosť nám priniesla mnoho užitočných informácií, vedomostí, vhľadu do vecí a možností ohľadne štúdia psychológie o ktorých sme doteraz nevedeli. Okrem toho sme však mali možnosť nadviazať kontakty a spoznať skvelých ľudí na ktorých nikdy nezabudneme. Týždeň v Srbsku nám priniesol množstvo objatí a silných emócií. Radosť z prítomnosti neobyčajných ľudí a ohromný smútok pri lúčení, avšak s myšlienkou, že sa čoskoro niekde v Európe vidíme znova.

 

Martin Helik, Národný Reprezentant za Slovensko, (SAŠAP)

 

Nájdete nás na Facebooku