Skip to main content

Diskusia: Ako skutočne vyzerá práca psychológa? (Košice)

 

Prvá akcia košickej pobočky SAŠAPu

v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom UPJŠ

sa uskutočnila 11. novembra.

 

Dátum konania: 11.11.2015

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

Teší nás, že napriek náročnému vyučovaniu sa podvečer sála budovy Minerva v areáli UPJŠ naplnila až po hranicu svojej kapacity. Pozvanie na prvú diskusiu študentov psychológie na tému „Ako skutočne vyzerá práca psychológa?“ prijali PhDr. Milana Kovaničová, CSc. a PhDr. Miroslava Heráková. Naši hostia sa so študentmi ochotne podelili o svoje skúsenosti a postrehy nadobudnuté počas štúdia, kariéry aj pri zakladaní vlastných firiem a organizácií.
Diskusia sa niesla v príjemne neformálnej atmosfére, k čomu prispel aj zvolený priestor, využívaný na mimoškolské aktivity. Sme vďační za pozitívne spätné väzby ako od zúčastnených študentov, tak aj od prednášajúcich hostí a ďalších podporovateľov, vrátane členov katedry a sme radi, že sa nám podarilo začať rozvíjať dialóg a určité kolegiálne povedomie v našom obore. Veríme, že v podobnom duchu sa budú niesť aj ďalšie plánované diskusie na špecifickejšie témy, ktoré už pre Vás pripravujeme.

 

Michal Bartko

vedúci pobočky
SAŠAP Košice

Nájdete nás na Facebooku