Skip to main content

Discover Slovakia, Discover Yourself

 

Projekt Exchange s názvom “Discover Slovakia, Discover Yourself”, je medzinárodná študentská výmena organizovaná v spolupráci so študentmi psychológie v Srbsku a Chorvátsku. Jej cieľom je poznávaco-vzdelávací pobyt v zahraničnej hosťujúcej krajine so zámerom spoznať dianie psychologickej obce v zahraničí prostredníctvom priameho kontaktu s miestnymi študentmi psychológie. 

 

Svojim zahraničným účastníkom sme, vzhľadom na princípy zážitkovej pedagogiky, pripravili pútavý vzdelávací program s myšlienkou predstaviť aktuálne dianie vo svete psychológie na Slovensku prostredníctvom prednášok, workshopov a diskusií, ale aj bohatý kultúrny zážitok v podobe exkurzií a výletov zameraných na prezentáciu nášho malebného Slovenska. Takýmto spôsobom chceme dostať do povedomia vzdelávanie zážitkovou formou nielen v oblasti psychológie, ale byť aj inšpiráciou pre iné odbory.

 

Vzájomná spolupráca so študentmi zo zahraničia je unikátnou príležitosťou pre konštruktívny transfer informácií a zručností, čo vytvára možnosť zlepšenia podmienok pre vzdelávanie v oblasti psychológie, ale tiež iných odboroch. Naše štúdium sa neuskutočňuje len za múrmi univerzít, ale svojou aktívnou dobrovoľníckou činnosť budujeme neformálne vzdelávanie v snahe o osobnostný, akademický i profesijný rozvoj.

 

CIELE:

  1. Poznávaco-vzdelávací pobyt v zahraničnej hosťujúcej krajine, so zámerom spoznať dianie psychologickej obce v odlišných kultúrnych podmienkach a kontexte, prostredníctvom priameho kontaktu s miestnymi študentmi psychológie a špičkami na akademickej pôde respektíve v oblasti praxe.
  2. Nadviazanie kontaktov a rozvoj diskusie so študentmi a absolventmi psychológie v zahraničí s cieľom výmeny informácií a skúseností, ktorá umožňuje rozšírenie si vedomostí, vzájomné obohatenie sa a vytvára tak priestor pre budúcu spoluprácu.
  3. Predstavenie Slovenska v jej kultúrnej a spoločenskej pestrosti cudzincom.

 

Nájdete nás na Facebooku