Skip to main content

Čo treba urobiť aby ste sa stali členmi? 

Členmi sa môžu stať len študenti a absolventi jednoodborovej psychológie, ktorí 

  • si vytvoria  nový účet na stránke www.sasap.sk;
  • zaplatia členský poplatok vo výške 5 eur a bude mať platnosť jeden akademický rok (od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roku). 

 

Členský poplatok je potrebné uhradiť na účet SAŠAP-u, vedeného v OTP Banke Slovensko a.s. – č. ú.: 14256672/5200. Ako variabilný symbol uveďte telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii. V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše CELÉ MENO A PRIEZVISKO.

 

Po prijatí platby na účet Vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail. Pred koncom akademického roka Vám príde informačný e-mail o tom, že končí platnosť členstva k 31. 08.  Prosíme Vás o registráciu pod celým menom a priezviskom, inak Vaša registrácia nebude akceptovaná! Súčasťou registrácie je samozrejme aj ochrana osobných údajov.

Informácie o účte
Používateľské meno môže obsahovať len písmená anglickej abecedy V tvare PriezviskoMeno.
Zadajte platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budú posielané všetky e-maily. E-mailová adresa sa nezverejňuje a použije sa jedine, pokiaľ požiadate o zaslanie zabudnutého hesla alebo o upozorňovanie na novinky.
Osobné informácie
Telefónne číslo bude slúžiť ako jedinečný identifikátor platieb členského a akcií organizovaných SAŠAP-om. Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
Absolventským členom asociácie sa môže stať každý, kto najviac pred siedmimi rokmi absolvoval jednoodborové vysokoškolské štúdium psychológie 1., 2. alebo 3. stupňa.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie či ste návštevník a na zabránenie šírenia spamu.

Nájdete nás na Facebooku