Skip to main content

Členstvo v asociácii

clen.jpg

V prípade, že máte záujem stať sa členom Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, je potrebné si pozorne prečítat stanovy asociácie a organizačný/rokovací poriadok asociácie, a následne sa registrovať na stránke www.sasap.sk. Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s povinnosťami a právami člena asociácie.

 

Členstvo v združení sa rozlišuje na:

 1. riadne členstvo, ktoré sa ďalej rozlišuje na:
  1. študentské členstvo: Študentským členom asociácie sa môže stať každý, kto študuje jednoodborovú psychológiu na ktorejkoľvek katedre a vysokej škole v Slovenskej republike a stotožňuje sa so stanovami, účelom a s cieľmi asociácie.
  2. absolventské členstvo: Absolventským členom asociácie sa môže stať každý, kto najviac pred siedmimi rokmi absolvoval jednoodborové vysokoškolské štúdium psychológie 1., 2. alebo 3. stupňa na ktorejkoľvek katedre a vysokej škole, stotožňuje sa so stanovami, účelom a s cieľmi asociácie, a zároveň nie je študentom psychológie.
 2. iné členstvo, ktoré sa ďalej rozlišuje na:
  1. čestné členstvo: Čestným členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba. O tomto členstve rozhoduje výbor asociácie. Rovnakým postupom sa môže čestné členstvo aj odobrať. Tento člen je oslobodený od platenia členských poplatkov.
  2. mimoriadne členstvo: Mimoriadnym členom sa môže stať fyzická či právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky bodov a)1., a)2., ani b)1., ale zaujíma sa o psychologické vedy a má dobrovoľný záujem byť členom združenia. O tomto členstve rozhoduje výbor asociácie. Rovnakým spôsobom sa môže mimoriadne členstvo odobrať.

Čo treba urobiť aby ste sa stali členmi? 

Členmi sa môžu stať len študenti a absolventi jednoodborovej psychológie, ktorí 

 1. si vytvoria  nový účet na stránke www.sasap.sk;
 2. zaplatia členský poplatok vo výške 5 eur a bude mať platnosť jeden akademický rok (od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roku). 

Členský poplatok je potrebné uhradiť na účet SAŠAP-u, vedeného v OTP Banke Slovensko a.s. – 

č. ú.: 14256672/5200;

IBAN: SK5752000000000014256672. 

Ako variabilný symbol uveďte telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii. V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše CELÉ MENO A PRIEZVISKO.

 

Po prijatí platby na účet Vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail. Pred koncom akademického roka Vám príde informačný e-mail o tom, že končí platnosť členstva k 31. 08.  Prosíme Vás o registráciu pod celým menom a priezviskom, inak Vaša registrácia nebude akceptovaná. Súčasťou registrácie je samozrejme aj ochrana osobných údajov.

 

Čo Vám riadne členstvo v asociácii ponúka?

Ako členovia máte možnosť po zaregistrovaní sa a zaplatení členského poplatku:

 • Mať informácie o konaných odborných akciách
 • Zúčastňovať sa slovenských aj medzinárodných podujatí organizovaných tímom SAŠAP (semináre, konferencie, exkurzie, prednášky, ...)
 • Získať zľavu na podujatia organizované tímom SAŠAP (semináre, konferencie, exkurzie, prednášky, ...)
 • Byť uprednostnení na všetky podujatia organizované asociáciou pred nečlenmi SAŠAP
 • Zúčastňovať sa prestížnych medzinárodných konferencií, letných škôl a kongresov v rámci celej Európy, ktoré organizuje EFPSA /Európska federácia asociácií študentov psychológie/
 • Publikovať v časopise o mentálnom zdraví E-mental svoje odborné teoretické i výskumné práce, ktorý SAŠAP zastrešuje
 • Publikovať v odbornom recenzovanom časopise JEPS, ktorého vydavateľom je EFPSA
 • Zúčastniť sa odbornej psychologickej praxe a dobrovoľníckej činnosti v niektorej z inštitúcií, s ktorými má SAŠAP zmluvne uzavretú spoluprácu
 • Pridávať príspevky a diskutovať o nich na fóre
 • Mať lepšie informácie o štúdiu psychológie na Slovensku i v zahraničí

... a ďalšie, ktoré pre Vás neustále pripravujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na info(at)sasap.sk.

 

Ak chcete byť aktívnym členom je potrebné kontaktovať Radku Laučekovú prostredníctvom e-mailu laucekova(at)sasap.sk. Výhody a možnosti aktívneho člena sú obmedzené len jeho motiváciou a aktivitou. Aktívne členstvo je dobrovoľné a žiadnemu členovi nevzniká nárok na honorár. Niektoré z možností a výhod pridaných k aktívnemu členstvu:

 • Networking (spoznávanie nových aktívnych ľudí i ostatných študentov a absolventov psychológie)
 • Získať pracovné skúsenosti
 • Rozvíjať soft skills (organizačné schopnosti, manažérske schopnosti, time management, komunikačné zručnosti, tímová spolupráca, reprezentačné zručnosti, ...)
 • Spolupodieľať sa na organizovaní podujatí SAŠAPu
 • Pracovať na spoločných i vlastných projektoch pre SAŠAP
 • Byť súčasťou redakčnej rady
 • Stať sa súčasťou riadiacich a výkonných orgánov asociácie

 

Odmenou pre našich aktívnych členov je:

 • Dobrý pocit z pomáhania študentom a absolventom
 • Možnosť viesť pobočku SAŠAPu v regióne
 • Bezplatná účasť na vybraných podujatiach SAŠAPu
 • Možnosť oslobodenia od členského poplatku

 

Ak sme Vás zaujali neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenom e-maily.

Nájdete nás na Facebooku