Skip to main content

8. – 26. 2. 2010 Spolupráca so Slovenským červeným krížom

V dňoch 8. - 26. februára 2010 sa uskutočnil 15.ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Jedným z partnerov Slovenského červeného kríža bola aj Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, ktorá zabezpečila nábor darcov krvi aj spomedzi jej členov, študentov, absolventov psychológie či jej sympatizantov.

Nájdete nás na Facebooku