Skip to main content

29th Annual EFPSA Congress 2015

Kongres: Česká republika

Zástupca: Eva Phanvanová

 

Európska federácia psychologických študentských asociácií (EFPSA) bola založená v roku 1987 na prvom medzinárodnom kongrese študentov psychológie v Portugalsku. Odvtedy sa rozrástla a dnes pozostáva z 32 asociácií študentov psychológie rozšírených po celej Európe.

 

Kongres sa každý rok koná v inej európskej krajine, kde hostí 250 – 300 účastníkov. Celé podujatie sprevádza vedecký program, ktorého súčasťou sú prednášky európskych akademických a výskumných pracovníkov, prezentácie študentov, posterové prezentácie a workshopy. Tento rok sa konal už 29. ročník EFPSA kongresu, ktorý sa uskutočnil v Srní, Českej republike v dátumoch 18. – 25.4.2015. Slovenskú asociáciu študentov a absolventov psychológie reprezentoval 10-členný tím študentov psychológie.

 

V duchu témy kongresu Back to the Roots of Psychology and Sexuality/Návrat ku koreňom psychológie a sexuality sa niesol vedecký program, pozostávajúci z vyše 40 prednášok, workshopov a posterových prezentácií, na ktorom sa predstavili mnohí odborníci z oblasti sexuológie, ako Dr. Daragh McDermott, Dimitris Parperis, Dr. Charmaine Borg či Mgr. Karel Žák. Novými a užitočnými informáciami nabitý vedecký program sprevádzal veľmi zaujímavý sociálny program pozostávajú z každo-večerného programu ako kultúrny večer, požiarnicky bál, či closing ceremony a i. Mohli sme sa tešiť i na prekvapenia počas dňa v podobe vankúšovej bitky či ľudového hudobného zoskupenia, ktoré roztancovalo nohy nejednému účastníkovi.

 

Na EFPSA kongrese sa taktiež uskutočnilo General Assembly/Členské zhromaždenie, kde výkonný orgán EFPSA – čiže Member Representatives/Národní reprezentanti – volili nový Board of Management/Predstavenstvo na mandát 2015/2016. Nasledovne novozvolené predstavenstvo volilo nových členov Executive Board/Výkonného výboru. Po zvolení nových tímov nasledoval intenzívny týždeň plný Knowledge Transfer, t.j. predávania informácií a skúseností predchádzajúcich členov novým členom tímov.

 

Všadeprítomná EFPSA Spirit, inak povedané atmosféra radosti, prijatia, EFPSA lásky a EFPSA objatí nakazila každého a vytvorila tak veľmi príjemné prostredie, kde si každý s každým bol blízky. V mysliach nám ostali nezabudnuteľné spomienky a v srdciach si odnášame nové priateľstvá.

 

Eva Phanvanová, Národný reprezentant za Slovensko

Nájdete nás na Facebooku