Skip to main content

28. efpsa Kongres, Baile Felix, Rumunsko, 27.4. – 4.5. 2014

Kongres: Rumunsko

Zástupca: Martin Helik

 

Každoročne najväčšiu EFPSA (European Federation of Psychology Students Associations) udalosť tento rok hostili rumunskí kolegovia v kúpeľnom rezorte Baile Felix.

            28. EFPSA kongres ponúkol jeho účastníkom ako osobnostný, tak aj profesionálny rast v oblasti psychológie. Hlavnou témou kongresu bol Rozvoj a technológia. Na programe bolo množstvo prednášok a workshopov, ktoré ponúkali možnosť dozvedieť sa to najnovšie zo sveta psychológie. Na kongrese sa stretlo vyše 250 študentov psychológie z rôznych krajín Európy. Medzi nimi mala zastúpenie aj Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP).

Naša výprava pozostávala z piatich študentov psychológie Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ktorí taktiež ako jediní hájili farby Slovenskej Republiky. Kongresu sa zúčastnili: Nika Šablatúrová, ako bývalá Národná reprezentantka, Bc. Martin Helik ako súčasný Národný reprezentant, Adam Prikler, Zuzana Čuvalová a Ladislava Zavadinková.

            Naša výprava sa zúčastňovala akademického programu, obohacovali sme sa o vedomosti a participovali na rôznych workshopoch, ktoré program ponúkal. Okrem toho sme však plnili aj členské úlohy našej asociácie SAŠAPu. V prvý deň kongresu sa zvolilo nové predstavenstvo, manažment a svoje úlohy prebrali noví Národný zástupcovia krajín v EFPSA.

Nový národný reprezentant spoznával svojich zahraničných kolegov, kompetencie, povinnosti a pripravoval sa na zodpovedné zastupovanie svojej krajiny. Hneď po prevzatí mandátu totiž zástupcovia trávili čas spoločne v prospech budúcej európskej kooperácie. V nasledujúcom roku totiž budú zástupcovia schvaľovať alebo odmietať návrhy a tak výrazným spôsobom zasahovať do chodu celej federácie.

            Práve národní zástupcovia volili krajinu, ktorá bude hostiť 30. ročník EFPSA kongresu, ktorou sa stalo Portugalsko, a krajinu hosťujúcu 2. EFPSA konferenciu na rok 2015. S veľkou radosťou oznamujeme, že touto krajinou sa stalo Slovensko, po úspešnej prezentácii nášho návrhu sme dostali potrebné množstvo hlasov.

            Okrem akademickej časti programu mohli účastníci zažiť rôzne tematické párty či kultúrny večer plný diverzity a taktiež spolupatričnosti. Slovenský stôl počas kultúrneho večera zožal veľký úspech a na prelome dní už zíval prázdnotou, čo pre nás bola veľmi pozitívna spätná väzba.

            Niektorí členovia nášho tímu sa zúčastnili exkurzie do historického mesta Cluj Napoca a soľnej bane Turda, zatiaľ čo druhá časť spoznávala neďaleké mesto Oradea.

            28. EFPSA kongres hodnotím veľmi pozitívne z pohľadu akademického aj socializačného. Nové kontakty a informácie nám otvorili možnosti a vízie, ktoré sa budeme snažiť v budúcnosti naplniť a tým prispieť k rozvoju nielen študentských možností, ale aj celkovo psychológie na Slovensku.

Bc. Martin Helik

Nájdete nás na Facebooku