Skip to main content

28. 4. 2012 Konferencia „Veríš v psychológiu po štátniciach? alebo Keď diplom už nestačí“

 

Študentská psychologická konferencia uskutočnená 28. Apríla 2012 bola prvým veľkým projektom SAŠAP-u. Konala sa v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK) v Bratislave. Konferenciu organizovala Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a s odbornou garanciou Prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc. 

Vytvorením konferencie o uplatňovaní študentov v praxi sme mali ambíciu nielen priamo pomôcť študentom pri prekonávaní prechodu z akademického sveta do praxe, ale aj vyvolať odbornú diskusiu na túto tému. Ako prvý projekt svojho druhu predstavovala konferencia východisko pre snahy a aktivity SAŠAP-u rovnako ako začiatok odbornej spolupráce so spektrom inštitúcií a organizácií.

Obsahom konferencie boli príspevky od profesionálov z oblasti klinickej, poradenskej, detskej, školskej, pracovnej a organizačnej psychológie, ale aj z oblasti vzťahov s verejnosťou a marketingu. Príspevky boli zamerané na legislatívu a normy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie povolania psychológa na Slovensku, na momentálne nedostatky a perspektívu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Účastníci konferencie sa mohli dozvedieť aj o implementácii štandardov pre získanie diplomu EuroPsy. Realitu možností štúdia v zahraničí a tiež nástupu absolventa na trh práce  priblížila diskusie so študentmi a absolventmi. 

Prednášky odborníkov z praxe mali za cieľ vytvoriť obraz o tom, ako vyzerá nástup do kariéry v danej oblasti, aké má študent možnosti sa na túto úlohu pripraviť a aké sú možnosti získať prax. Súčasťou boli tiež workshopy, kde študenti mohli „ochutnať“ a na vlastnej koži skúsiť techniku odpúšťania cez muzikoterapiu, prípravu na prijímací pohovor alebo tréning soft skill zručností.

 

 

Nájdete nás na Facebooku