Skip to main content

14. 5. 2009 Krst SAŠAP – Psychopárty

Dňa 14.5.2009 sa uskutočnila prvá aktivita asociácie nasmerovaná hlavne na propagáciu a prezentáciu asociácie študentom a absolventom psychológie v Bratislave. Jednalo sa o spojenie oficiálneho krstu asociácie, kedy bol slávnostne korunovaný prezident asociácie a jedinečných súťaží medzi študentmi psychológie. Krstnými rodičmi novovznikajúcej študentskej asociácie boli Mgr. Anton Heretik, PhD. adoc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. – vedúca Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK Bratislava, ktorá podporovala realizáciu takejto asociácie a bola aj veľmi nápomocná pri jej samotnom vzniku. Krst asociácie bol spojený so súťažami, ktorých sa zúčastnil tím študentov psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a študentov psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. V netradičných súťažiach ako preteky svrčkov, výroba najdlhšieho lana z oblečenia lepšie obstáli študenti psychológie z Filozofickej fakulty a získali tak víťazný pohár.

Nájdete nás na Facebooku