Skip to main content

Cieľ

Discover Slovakia, Discover Yourself

 

Projekt Exchange s názvom “Discover Slovakia, Discover Yourself”, je medzinárodná študentská výmena organizovaná v spolupráci so študentmi psychológie v Srbsku a Chorvátsku. Jej cieľom je poznávaco-vzdelávací pobyt v zahraničnej hosťujúcej krajine so zámerom spoznať dianie psychologickej obce v zahraničí prostredníctvom priameho kontaktu s miestnymi študentmi psychológie. 

 

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah