Skip to main content

Informácie o Erasme

Erasmus program

Erasmus program (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) je programom Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraným na mobilitu a spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Vznikol v roku 1987. Jeho rôzne akcie neslúžia len pre študentov, ktorí chcú študovať alebo pracovať v zahraničí, ale tiež vysokoškolským učiteľom a ďalším zamestnancom, aj z podnikov, za účelom výučby v zahraničí a pre vysokoškolských pedagogických pracovníkov, ktorí majú záujem o odbornú prípravu v zahraničí.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah