Skip to main content

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus Masters Course in Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P)

Ciele študíjneho programu: 

WOP-P Master je zameraný na poskytovanie vzdelávania budúcim výskumníkom a profesionálom v oblasti pracovnej, organizačnej a personálnej psychológie. Každá z týchto troch oblastí má pevný základ v praxou overených teóriách. Ďalšou súčasťou osnov je vzdelávanie v metodológii výskumu, analýze dát, či písaní a revízii vedeckých prác. Počas druhého ročníka je vyučovanie zamerané na plánovanie a prevedenie intervencií v odbore WOP-P, dvojtýždňový intenzívny študíjny pobyt (Intensive Learning Unit - Winter School) a troj- až štvormesačná prax.

Unikátna možnosť štúdia pracovnej psychológie v zahraničí! Výberové konanie pre Erasmus Mundus Masters Course in Work, Organizational and Personnel Psychology je otvorené od 15. novembra do 1. januára 2014

erasmus-mundus.jpg

Ahojte! Je vašou vášňou psychológia aplikovaná v pracovnom prostredí? Máte radi výzvy a hovoríte dobre po anglicky? Radi cestujete a ste otvorení novým kultúram?Ak ste odpovedali na tieto otázky kladne, jeden náš člen má pre vás ponuku, ktorá bude pre vás určite zaujímavá.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah