Skip to main content

Základné informácie

O asociácii

asociate-logo

Kto sme – čo sme: - asociácia zastrešujúca študentov a absolventov psychológie na Slovensku
- podobná organizácia funguje v Česku a iných štátoch Európy už niekoľko rokov – všetky takéto asociácie združuje Európska federácia asociácií študentov psychológie http://www.efpsa.org, ktorej členom sme od roku 2011.

Orgány asociácie

globe-big

SAŠAP je občianskym združením, ktoré zastrešuje študentov a absolventov psychológie na Slovensku. Jej cieľom je prepojiť študentov aj absolventov psychológie z rôznych katedier na Slovensku a podporiť tak výmenu informácií, podnietiť odbornú spoluprácu, diskusiu...

Dokumenty SAŠAP

doc-logo

Tu si môžete stiahnuť stanovy a organizačný a rokovací poriadok Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie. Stanovy asociácie boli registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 11.3.2009 a týmto dňom aj nadobúdajú platnosť.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah