Skip to main content

Úspechy z minulosti

III. SAŠAP konferencia: Som psychológ a čo teraz?

 

Dátum konania: 25. 5. – 26. 5. 2017

 

Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra psychológie

 

Workshop: Úvod do práce so závislým klientom a jeho rodinou

 

Dátum konania: 27.04.2017

Miesto konania: Trojlístok n.o., Prešov

 

Psychokino: The Road Within

V Ružomberku sme zorganizovali prvé psychokino po pomerne dlhom čase. Cieľom bolo pozorovanie hlavných postáv vo filme. Každý účastník sa snažil sústrediť na verbálne aj neverbálne prejavy hercov a vďaka tomu rozlúsknuť, čo sa odohráva v ich vnútri a po prípade aj predikovať (každý sám pre seba) očakávané správanie sa tohto herca počas filmu.

Divadlo: Equus

Dátum konania: 16.05.2017

Dňa 16.5. sme navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave, a užili sme si psychologickú drámu Equus, a pôžitok z predstavenia bol obohatený diskusiou s Mgr. Gabriela Ruttmarová, PhD., ktorá nám bližšie objasnila jednotlivé aspekty diela.

Lucia Gažovičová

FF PSY UCM

 

Psycho-opekačka

 

Dátum konania: 02.05.2017
Miesto konania: Garden Pub, Trnava

 

Workshop: Tvorivosť

 

Miesto konania: 26.04.2017
Dátum konania: Trnava UCM

 

Psychokino s diskusiou: Veronika sa rozhodla zomrieť

Dátum konania: 2.4.2017-3.4. 2017
Miesto konania: ŠD Zobor (C-14)/ UKF KRA00120 Nitra

 

Psychokino bolo zamerané na suicidálne správanie. Film Veronika sa rozhodla zomrieť nám ilustroval možné dôvody takéhoto konania, ktorým sme sa následne venovali v diskusii. Diskusia nám ďalej poskytla informácie o možnostiach a postupoch práce s klientmi, ktorých sa téma suicídií dotýka. Diskusiu viedol PhDr. Peter Klubert, PhD.

Workshop: Hypnóza

Dátum konania:26.04.2017

MIesto konania: ŠD Zobor (C-14), Nitra

Workshop o hypnóze bol zameraný na objasnenie tejto metódy, ktorá sa často využíva aj v psychoterapeutickej praxi. Hosťom workshopu bol Bc. Adam Prikler, ktorý sa s účastníkmi workshopu podelil svoje poznatky a skúsenosti s hypnózou.

 

Zuzana Husarčíková

FSVaZ, UKF v Nitre

Diskusia: Sexualita: čo je normálne a čo už nie?

Hovorí sa, že proti gustu žiaden dišputát. Platí to aj v sexe? Existujú hranice toho, čo je normálne?

 

SAŠAP na 31. EFPSA kongrese v Azerbajdžane

 

V termíne od 23. do 31.4.2017 sa slovenská výprava za SAŠAP zúčastnila 31. EFPSA kongresu, ktorý sa tento rok konal v Azerbajdžane. Slovenská posádka pozostávala zo 7 študentiek psychológie- Eriky Kajátiovej a Veroniky Kasardovej z Prešovskej univerzity, Silvie Bohdanovej a Dadky Martoníkovej z Katolíckej univerzity v Ružomberku, Evky Phanvanovej z University of Sussex, Anny Stekrovej z University College London a mňa, Lucie Martančíkovej z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Workshop: Snová seansa

4.4.2017
Limbova ul., Trnava

 

Cieľom workshopu bolo ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.

Diskusia: Závislosti

Diskusia: Závislosti
21.3.2017
UCM Trnava

 

 

Diskusia s PhDr. Gabrielou Ručkovou, PhD. na tému závislosti bola naozaj výnimočnou akciou.
Spolu s doktorkou na diskusiu prišli jej 2 klientky z resocializačného centra v Krupine. Jednou z nich bola pani Jana, závislá na alkohole a mladučká Vierka, narkomanka.

 

Diskusia: Smrť a umieranie

Diskusia: Smrť a umieranie
Budova Minerva, UPJŠ, Košice
20. marec 2017

 

 

V pondelňajšie poobedie v Košiciach sa odohral v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach dialóg na tému "Smrť a umieranie".

 

PsychoDivadlo: Bordeline

Kabaretná monodráma Bordeline!

 

 

 

Takto sme sa rozhodli okoreniť začiatok letného semestra. Namiesto tradičného Psychokina po prvýkrát uvádzame nové živé PsychoDivadlo s hercami z divadla S.T.O.K.A z Bratislavy.
 

PsychoKino - film Božská Florence

PsychoKino - film Božská Florence

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

Dňa 14.3.2017. od 18:00

Psychokino: Experiment

V piatok 27.01.2017 sa v Košiciach v budove Minerva uskutočnilo Psychokino, teda premietanie filmu s následnou diskusiou o psychologických témach vyplývajúcich z filmu. Premietal sa film Experiment (2010), ktorý bol natočený na základe Stanfordského väzenského experimentu.

EFPSA Day v Košiciach

Počas decembra (6.12.2016) sa aj u nás na Slovensku uskutočnil EFPSA DAY! EFPSA Day je udalosť opakujúca sa každý rok v celej Európe, počas ktorej sa študenti psychológie - dobrovoľníci v EFPSA - šíria informácie o všetkých udalostiach, servisoch, plusoch a výhodách, ktoré EFPSA ponúka.

 

Vianočné trhy na Filozofickej fakulte po štvrtýkrát (úspešné)

Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v utorok 13. decembra už štvrtýkrát úspešne zopakovala dobročinná akcia študentov psychológie – Vianočné trhy.

 

Workshop: Praktické aplikácie psychologických metód vo výbere zamestnancov

Dátum konania: 21.11.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

EFPSA EB&MR Meeting v Chorvátsku

Joint Executive Board & Member Representatives’ (EB&MR) Meeting

 

V dňoch 30.10. až 5.11. 2016 sa členovia EFPSA (Európska federácia študentských psychologických asociácií) opäť stretli, tentoraz v krásnom Fužine, v  Chorvátsku. Toto stretnutie však bolo len pre EFPSA pracovnú komunitu, teda motivovaných dobrovoľníkov, vďaka ktorým je EFPSA tým, čím je a naďalej rastie.

Mission Accomplished: Discover Slovakia, Discover Yourself

Polročná drina, budovanie tímovej spolupráce a medzinárodných partnerstiev vyústila do týždňovej medzinárodnej výmeny študentov psychológie Exchange – Discover Slovakia, Discover Yourself.

Workshop: Integratívna psychoterapia

Dátum konania: 17.10.2016

Miesto konania: Katedra psychológie, UPJŠ, Košice

 

Psychokino: Nebezpečná metóda

Dátum konania: 22.6.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

Diskusia o snoch z pohľadu psychológie

Dátum konania: 30.5.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

30. EFPSA Kongres 2016, Vimeiro, Portugalsko

Slovenský výpravný tím prežil intenzívny týždeň na 30. EFPSA Kongrese v Portugalsku, Vimeiro. Dátumy 1.-8. máj boli naplnené nielen silným vedeckým programom, prácou vrámci EFPSA komunity, ale hlavne zábavou a časom stráveným s priateľmi z celej Európy. Okrem toho sa EFPSA komunita rozšírila o nadšených Slovákov, ktorí úspešne začali mandát na nových pozíciách. Gratulujeme! :)

Diskusia o snoch z pohľadu psychiatrie

Dátum konania: 2.5.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

Druhého mája sa v budove Minerva na filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach organizovala diskusia na tému Sny z pohľadu psychiatrie. Pozvanie prijal hosť MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

 

Diskusia o neverbálnej komunikácii v Košiciach

Dátum konania: 6.4.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

Diskusia o policajnej a väzenskej psychológii v Košiciach

Dátum konania: 22.2.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

V pondelok sa v rámci košickej pobočky SAŠAP uskutočnila ďalšia zo série diskusií, tento krát na tému policajnej a väzenskej psychológie. Opäť nás potešila hojná účasť diskutujúcich študentov na hranici kapacity diskusnej sály. Za účasť aj touto cestou ďakujeme našim hosťom PhDr. Piaterovi a Mgr. Tokarčíkovej, PhD.

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SAŠAP: Zmena vedúcich pozícií

Prezidentka a viceprezidenti SAŠAP 2016

Začiatok februára 2016 znamenal pre SAŠAP veľké zmeny v obsadení jeho pozícií. V dátumoch 5.-7. februára sa konalo stretnutie najvyššieho orgánu asociácie, členského zhromaždenia. Víkend bol naplnený nielen prácou, ale i  obohacujúcimi tréningmi zameranými na team building a posilnenie motivácie v réžii Bc. Niky Šablatúrovej a Mgr. Matúša Adamkoviča.

 

Vianočné trhy v Ružomberku

Na adventnom venci sa túto nedeľu zapálila už druhá sviečka, čo je znamením, že Vianočné sviatky sa nezvratne blížia.

Diskusia: Ako skutočne vyzerá práca psychológa? (Košice)

 

Prvá akcia košickej pobočky SAŠAPu

v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom UPJŠ

sa uskutočnila 11. novembra.

 

Dátum konania: 11.11.2015

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

Teší nás, že napriek náročnému vyučovaniu sa podvečer sála budovy Minerva v areáli UPJŠ naplnila až po hranicu svojej kapacity. Pozvanie na prvú diskusiu študentov psychológie na tému „Ako skutočne vyzerá práca psychológa?“ prijali PhDr. Milana Kovaničová, CSc. a PhDr. Miroslava Heráková. Naši hostia sa so študentmi ochotne podelili o svoje skúsenosti a postrehy nadobudnuté počas štúdia, kariéry aj pri zakladaní vlastných firiem a organizácií.
Diskusia sa niesla v príjemne neformálnej atmosfére, k čomu prispel aj zvolený priestor, využívaný na mimoškolské aktivity. Sme vďační za pozitívne spätné väzby ako od zúčastnených študentov, tak aj od prednášajúcich hostí a ďalších podporovateľov, vrátane členov katedry a sme radi, že sa nám podarilo začať rozvíjať dialóg a určité kolegiálne povedomie v našom obore. Veríme, že v podobnom duchu sa budú niesť aj ďalšie plánované diskusie na špecifickejšie témy, ktoré už pre Vás pripravujeme.

 

Michal Bartko

vedúci pobočky
SAŠAP Košice

Psychokino v Trnave

Dňa 4. 11. 2015 prijala pozvanie na akciu Psychokino PhDr.

Psychokino

Dňa 26. októbra sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo Psychokino, kde sme sa stretli pri filme Kým si po nás príde. Film vyvolal pomerne rôznorodé emócie, ktoré sme spoločne zdieľali pod vedením nášho hosťa – Mgr. Barbory Holíkovej. Mgr. Barbora Holíková si na hlavnú tému filmu pripravila zaujímavú prednášku, ktorá viedla k ešte zaujímavejšej diskusii. Špeciálne sme sa tešili z divákov, pochádzajúcich z iných ako psychologických radov. Veríme, že naše akcie budú aj naďalej vzbudzovať záujem nie len psychológov.

 

Nika Šablatúrová

Vedúca pobočky Ružomberok

Viceprezidentka SAŠAP

 

Psychokino v Ružomberku :)

Dňa 26. októbra sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo Psychokino, kde sme sa stretli pri filme Kým si po nás príde. Film vyvolal pomerne rôznorodé emócie, ktoré sme spoločne zdieľali pod vedením nášho hosťa – Mgr. Barbory Holíkovej. Mgr. Barbora Holíková si na hlavnú tému filmu pripravila zaujímavú prednášku, ktorá viedla k ešte zaujímavejšej diskusii.

Opekačka pre prvákov v Ružomberku :) 6.10.2015

Minulý rok sa nám podarilo zahájiť semester úspešnou akciou vo forme opekačky s prvákmi. Presne rok po prvom ročníku sme sa opäť spoločne s prvákmi bakalárskeho štúdia vybrali 6.10.2015 stráviť príjemné poobedie do Čutkovskej doliny neďaleko Ružomberka.

Hry s hudbou v Trnave

Dňa 26.4.2015 Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie ponúkla študentom psychológie nový zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Workshop bol pod vedením členov SAŠAPU Mgr. Petra Kusého a Mgr. Dominiky Bátoryovej. 

"Snová seansa" v Trnave

V Trnave sa dňa 25.4.2015 opäť konal zážitkový workshop s názvom „Snová seansa“ pod vedením členov SAŠAP v spolupráci s Radou mládeže Trnavského kraja, ktorá nám poskytla veľmi dôstojné priestory na zrealizovanie akcie. Workshop už tretí rok ponúka študentom psychológie možnosť nahliadnuť do psychoterapeutickej práce so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie/Knobloch.

Exkurzia do vianočnej Viedne a Freudovho múzea

Skupina účastníkov vo Viedni

Študenti psychológie sa konečne dočkali
dňa, kedy vyrazili na dlho očakávanú exkurziu do Freudovho múzea a samozrejme,
aj na neopakovateľné Vianočné trhy priamo do Viedne. Organizáciu tohto dňa si
zobrala pod krídla trnavská pobočka SAŠAPu a to, že nešlo len tak
o nejaký školský výlet, sa ukázalo už pri počte účastníkov. Záujem zo
strany študentov nás milo prekvapil a spolu s pár študentmi
z Bratislavy sme zaplnili neuveriteľné dva autobusy nadšených ,,freudovcov“.
Okrem fotiek Freuda a jeho blízkych sme v múzeu mohli vidieť jeho
diela, či priestory, v ktorých pracoval. O Freudovej práci toho vie
každý nádejný psychológ veľa, ale o tom, ako žil a aká bola osobnosť,
v spoločnosti blízkych a priateľov, nám umožnila zistiť práve
návšteva jeho ,,domoviny“. Po zaujímavej exkurzii sme mali možnosť zažiť čaro
Viedenských vianočných trhov, kde si každý prišiel na svoje. Krásne, tematické
a hlavne ekologické hrnčeky obľúbeného vianočného punču zahriali
predovšetkým chôdzou unavené nohy prvého autobusu, ktorý tak trošku zablúdil
cestou tam a rovnako posilnil energiou účastníkov druhého autobusu, ktorým
sa podarilo zablúdiť cestou späť k autobusu
J. Našťastie všetko dobre dopadlo a nikoho sme tam nenechali,
a paradoxne nám táto menšia nepríjemnosť umožnila vidieť z Viedne
viac než sme plánovali
J. Napriek dlhšiemu pobytu na nohách
veríme, že sa účastníkom výlet páčil a odnášajú si okrem zakúpených
pozorností aj kopu skvelých zážitkov v kruhu priateľov
a budúcich  kolegov. S exkurziami
v takomto meradle ešte iba začíname a preto veríme, že i Vaše
podnety nám pomôžu zlepšovať sa.

Teší nás záujem študentov o akcie,
ktoré pripravujeme a veríme, že tento záujem bude pretrvávať a rásť
aj u iných. Všetci sa máme na čo tešiť...
J

 

Bc. Lucia Gregová   


SAŠAP pobočka Trnava

SAŠAP Mikuláš v Krízovom centre Trnava

SAŠAP Mikulášska výprava v KC v Trnave

Partia ochotných, šikovných
a kreatívnych ľudí, ktorí sa kamarátia aj s deťmi  sa stretli v krízovom centre aby aspoň
na chvíľu rozveselili očká detí a pripomenuli im, že sa blíži Mikuláš. 
Hlavnej úlohy Mikuláša sa chopil
študent 1. ročníka psychológie UCM v TT Tadeáš, ktorý sa svojou prítomnosťou
a bradatou šarmantnosťou snažil deti rozveseliť, v zápale

SAŠAP RK Vianočné trhy 2014

Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v utorok 2. decembra úspešne zopakovala dobročinná akcia študentov psychológie – Vianočné trhy.
Rovnako ako pred rokom sa priestory fakulty premenili na chodby plné bohatých stolíkov ponúkajúcich rôzne dobroty, dekoratívne predmety, ručne zdobené poháre, šperky a ešte mnoho ďalších milých malých drobností pre potešenie. Nechýbal ani klasický vianočný punč.

31.10.2014 - Psychoturistika Vlkolínec

31.10. bol síce deň pred sviatkami a väčšina študentov odišla za svojimi rodinami, našlo sa však aj zopár budúcich psychológov, ktorí sa rozhodli spríjemniť si deň vychádzkou do neďalekej pamiatky UNESCO - do Vlkolínca. Po príchode na miesto síce hmla trochu bránila v kochaní sa okolitou scenériou, nám to však na nálade neubralo. Cestou späť sme sa rozhodli zastaviť v známom penzióne Gejdak, kde si človek okrem výhľadu na celý Ružomberok môže vychutnať aj kontakt s koňmi voľne sa pasúcimi v priestoroch penziónu. Akcia na prevetranie a dôležitú psychohygienu ako stvorená!

 

Adam Prikler

vedúci pobočky

30.10.2014 - Psychokino v Ružomberku

30.10. sa skupinka nadšencov psychologických filmov zišla v školskom pastorizačnom centre, ktoré je vhodným miestom na premietanie filmov. Medzi nimi mal miesto aj pozvaný hosť, Mgr. Róbert Ďurka, PhD. Po asi 5 minútovom meškaní z technických príčin sa zhaslo svetlo a diváci sa pohrúžili do sledovania filmu Side Effects (Vedlejší účinky). Po jeho skončení sme asi 20 minút strávili diskusiou o našich dojmoch z videného. Pán Dr. Ďurka predostrel niektoré zaujímavé príhody z vlastnej praxe a nešetril ani radami pre naše budúce povolanie psychológa.

 

Adam Prikler

vedúci pobočky

6.10.2014 - Opekačka pre prvákov v Ružomberku :)

Psychoopekačka6.10. sa naša ružomberská pobočka vybrala opekať  s prvákmi do príjemného prostredia Čutkovskej doliny. Ľady spočiatku nesmelej a ostýchavej atmosféry sme preborili aktivitkou "Speed date", pri ktorej sa každý dozvedel niečo o ostatných. Potom okrem sme sa okrem založenia ohňa, opekania a ostatných záležitostí spojených s opekačkou venovali ešte rôznym iným hrám, pri ktorých sme si užili kopec srandy. Verím, že prváci si okrem dobrej nálady so sebou odniesli aj novovzniknuté priateľstvá a pekné spomienky.

 

Adam Prikler

vedúci RK pobočky

EB a MR 2014 Srbsko

V zimnom Srbskom prostredí, v horskej oblasti Goč sa v dňoch 26. októbra  -1. novembra uskutočnilo každoročné EB&MR (Executive board and Member representatives) stretnutie. Išlo o pracovnú EFPSA (European federation of psychology student´s associations) udalosť, na ktorej sme mali už tradičné Slovenské zastúpenie.

Októbrové Psychokino v Trnave

Štúdium na vysokej
škole predstavuje významné obdobie v živote každého študenta. Je to priestor

"Snová seansa" v Trnave a v Nitre

Dňa 11.10.2014 v sobotu popoludní sa uskutočnil v Trnave pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP už po druhý krát zážitkový workshop „Snová seansa“ pod vedením Mgr. Michaely Ptákovej, Mgr. Petra Kusého a Mgr. Dominiky Bátoryovej.

SAŠAP na AZU Big Day v Trnave

SAŠAP stánok na AZU Big Day 2014 v Trnave

Dňa 8.10.2014 v stredu sa v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda konala akcia s názvom AZU BIG DAY. AZU je skratka názvu Aktivita zvyšuje úspech, čo je nezisková organizácia pre študentov – dobrovoľníkov. Hlavnou myšlienkou akcie AZU BIG DAY bolo oboznámiť študentov UCM s mimoškolskými aktivitami a predstaviť im študentské organizácie, ktoré fungujú na ich škole.

Objatie ruší zajatie 6.5.2014

„Dobrý deň!
Už vás dnes niekto objal?“

 

28. efpsa Kongres, Baile Felix, Rumunsko, 27.4. – 4.5. 2014

Kongres: Rumunsko

Zástupca: Martin Helik

 

Každoročne najväčšiu EFPSA (European Federation of Psychology Students Associations) udalosť tento rok hostili rumunskí kolegovia v kúpeľnom rezorte Baile Felix.

„Snová seansa“ Nitra 6.4. 2014

Prvú aprílovú nedeľu sa konal v Nitre v priestoroch internátu ZOBOR zážitkový workshop s názvom „Snová seansa“. Workshop ponúkal študentom exkurz do psychoterapeutickej práce so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie – Knobloch. Interaktívna a zážitková forma dala účastníkom  možnosť zažiť na vlastnej koži psychoterapeutickú prácu s konkrétnym snom.

„Snová seansa“ Trnava 5.4. 2014

Prvú aprílovú sobotu sa konal v Trnave zážitkový workshop s názvom „Snová seansa“. Workshop ponúkal študentom a absolventom psychológie exkurz do psychoterapeutickej práce so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie – Knobloch. Interaktívna a zážitková forma dala účastníkom  možnosť zažiť na vlastnej koži psychoterapeutickú prácu s konkrétnym snom.

Ako ovládať sny 25.3.2014

Ako ovládať sny
V utorok 25.3. 2014 sa pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie uskutočnil na Katolíckej univerzite v Ružomberku workshop, ktorý niesol názov "Ako ovládať sny".

LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST

Lusher.jpg

LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST

Dňa 14. a 15.2 2014 sa v Martine v priestoroch Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia uskutočnil kurz  LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP v spolupráci s Inštitútom psychoterapeutických štúdií. Kurzu sa zúčastnilo 17 študentov a absolventov jednoodborovej psychológie z rôznych kútov Slovenska. Bol zameraný na praktické zvládnutie testu ôsmich farieb a lektorom bol PhDr. Oldřich Tegze (Středisko psychologických služeb SPS Brno), s ktorým bola veľmi dobrá a príjemná spolupráca.

 

RK - Freudove múzeum a vianočná Viedeň 20. Decembra 2013

freud 2.jpg

Vianočné trhy vo Viedni spojené s návštevou Freudovho múzea

 

V predvianočnom čase, dňa 20. 12. 2013, sa pod záštitou SAŠAP-u, konkrétne Ružomberskej pobočky, konala akcia s názvom Vianočné trhy a Freudovo múzeum. Akcie sa zúčastnili nielen študenti jednoodborovej psychológie, ale aj ich priatelia, či spolužiaci z iných odborov.

Vianočné trhy 11.12.2013

trhy.jpg

V predvianočnom čase, dňa 11.12. sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity konala akcia s názvom „Vianočné trhy“, ktorá bola organizovaná pod záštitou SAŠAP-u a Katolíckej univerzity. Trhy sa konali v priestoroch foajé Filozofickej fakulty, kde študenti psychológie predávali ručne vyrobené predmety, ako napr. náušnice, náramky, či rôzne dekorácie.

Prezentácia SAŠAPu v Prešove 9.12.2013

1495499_10151800443226304_1531589308_n.jpg

Začiatkom decembra 09.12.2013 sa mne a môjmu kolegovi Jurajovi Juhásovi podarilo prezentovať SAŠAP na pôde Prešovskej univerzity. Aj napriek tomu, že sme nemohli byť vo všetkých ročníkoch, atmosféra u druhákov a tretiakov bakalárov bola veľmi príjemná. Niektorým z nich bol už SAŠAP známy, no bohužiaľ väčšina o ňom počula prvýkrát.

EFPSA Day, 3. 12. 2013

IMAG0414.jpg

V réžii SAŠAPu sa na Katolíckej Univerzite v Ružomberku dňa 3. decembra konal EFPSA day. Bol to medzinárodný deň zameraný na rozvoj a spopularizovanie Európskej federácie psychologických študentských asociácií (EFPSA), ktorej členom je aj SAŠAP. Ide o udalosť ktorá prebehla simultánne v Európskych krajinách v ktorých má EFPSA zastúpenie.

Rozvojový tréning komunikácie - 30. 11. 2013

rozvojový 2..jpg

SAŠAP dňa 30. novembra 2013 organizoval druhý plánovaný rozvojový tréning. Uskutočnil sa v priestoroch Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Tréning komunikácie bol rozdelený do dvoch blokov.

EFPSA Konferencia v Amsterdame, 20. – 23. 11. 2013

V Holandskom Amsterdame sa konala prvá psychologická konferencia v histórii EFPSA (European federation of psychology student associations). Išlo o medzinárodnú akademickú udalosť, ktorej sa mohli zúčastniť študenti psychológie z celej Európy. Slovenskú asociáciu študentov a absolventov psychológie – SAŠAP zastupovala 5-členná posádka z Katolíckej Univerzity v Ružomberku, menovite Nika Šablatúrová, Bc. Martin Helik, Michal Antal, Veronika Doliňáková a Adam Prikler.

Prednáška Detského centra 12.11.2013

plagát 2.jpg

Dňa 12. novembra 2013 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity pod záštitou SAŠAP-u uskutočnila prezentácia Detského Centra - prvej slovenskej spoločnosti pre pomoc deťom  v náhradnej starostlivosti, ktorá bola založená kolektívom priateľov v roku 1990.

Rozvojový tréning VŠÍMAVOSŤ, 9.11.2013

Všímavosť 9.11.2013

Dňa 9. novembra 2013 sa pod záštitou SAŠAPu uskutočnil v Ružomberku prvý z dvoch plánovaných rozvojových tréningov. Tento bol zameraný na rozvoj všímavosti. Zúčastnilo sa ho 11 študentov psychológie. Tréningom sprevádzala študentka Karlovej Univerzity v Prahe Katarína Sabolová, ktorá je absolventkou letnej školy Train the trainers, organizovanej.

Frozen RK 29. 10. 2013

frozen.jpg

Dňa 29. 10. 2013 sa v uliciach Ružomberka, v blízkosti hotela Kultúra pod záštitou SAŠAP-u, Katolíckej univerzity a mesta Ružomberok na pár minút zastavil čas.

Objatie ruší zajatie

Študenti psychológie z Katolíckej univerzity sa rozhodli spríjemniť deň  obyvateľom Ružomberka a inšpirovaní National Hugging Day zorganizovali 2. ročník akcie „Objatie ruší zajatie“.

4. 3. 2013 Workshopy „Snová seansa“ na KU v Ružomberku

Dňa  4. marca 2013 sa v priestoroch Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnili prvé workshopy „Snovej seansy“.  

28. 4. 2012 Konferencia „Veríš v psychológiu po štátniciach? alebo Keď diplom už nestačí“

 

Študentská psychologická konferencia uskutočnená 28. Apríla 2012 bola prvým veľkým projektom SAŠAP-u. Konala sa v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK) v Bratislave. Konferenciu organizovala Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a s odbornou garanciou Prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc. 

Spolupráca s AIESEC Comenius University

SAŠAP nadviazala spoluprácu s organizáciou AIESEC, ktorá poskytuje svojim členom komplexnú skúsenosť rozvoja pozostávajúcu z vedúcich pozícií, zahraničných stáží a globálneho vzdelávania.

8. – 26. 2. 2010 Spolupráca so Slovenským červeným krížom

V dňoch 8. - 26. februára 2010 sa uskutočnil 15.ročník kampane Valentínska kvapka krvi.

14. 5. 2009 Krst SAŠAP – Psychopárty

Dňa 14.5.2009 sa uskutočnila prvá aktivita asociácie nasmerovaná hlavne na propagáciu a prezentáciu asociácie študentom a absolventom psychológie v Bratislave.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah